OPĆA PRAVILA KORIŠTENJA INTERNETSKOG PORTALA „MAKE-UP“

SADRŽAJ

 1. Pristup portalu
 2. Registracija
 3. Intelektualno vlasništvo
 4. Korištenje internetske stranice
 5. Podaci navedeni na internetskoj stranici
 6. Osobni podaci
 7. Promjena internetske stranice i uvjeti korištenja
 8. Menadžer i hosting

1. PRISTUP PORTALU

Internetski portal „Make-up“ (Portal) želi Vam dobrodošlicu. Za pristup i korištenje ovog Portala morate imati ispravnu elektroničku adresu.

Pristupom Portalu prihvaćate u potpunosti, i dužni ste se pridržavati, ovih Općih pravila korištenja Portala (Opća pravila). U slučaju nepoštovanja Općih pravila, može Vam biti zabranjen pristup Portalu, o čemu ćete biti obaviješteni u najkraćem mogućem roku. Pristupom Portalu istodobno se prihvaćaju i kolačići (cookies).

Portal će nastojati da internetska stranica uvijek bude dostupna, ali ne može jamčiti da će tako biti u svim okolnostima. Pristup Portalu može biti ograničen zbog održavanja, ažuriranja, ali i zbog tehničkih pogrešaka ili drugih razloga na koje nemamo utjecaja.

2. Registracija

Nakon pristupa Portalu, bit će Vam ponuđeno registriranje. Ako ste još uvijek maloljetni, za registraciju je potrebna suglasnost Vaših roditelja ili zakonskih zastupnika. Za registraciju popunite pristupnicu, a naročito podatke u poljima označenim zvjezdicom. Popunjavanjem i podnošenjem pristupnice potvrđujete da su svi podaci koje su u njoj navedeni točni i da dokazuju Vašu istovjetnost. Pristupnice će se čuvati u našem informacijskom sustavu. Netočne i nepotpune pristupnice neće se obrađivati i mogu biti osnova za uskratu daljnjeg pristupa Portalu. Molimo Vas da nas obavijestite o svim promjenama u svezi sa podacima iz pristupnice koji se obvezno unose (označene zvjezdicom). Portalu možete pristupiti i bez popunjavanja pristupnice, ali ovo može ograničiti mogućnosti za prijem određenih sadržaja, proizvoda ili uvjeta koje pruža Portal.

Pristup nekim podstranicama Portala može biti uvjetovan uporabom individualne zaporke. U tom slučaju sami određujete zaporku, uz mogućnost da je možete bilo kada promijeniti. U odnosu na treće osobe jamčite sigurnost lozinke i odgovarate za moguće zlouporabe. Portal će Vam pružiti mogućnost da prijavite svaki slučaj zlouporabe svoje lozinke.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Internetska stranica i svi njeni elementi (trgovački znakovi, brandovi, tekstovi, fotografije, video snimke, autorska prava i sva ostala prava, bez ograničenja) registrirani su odnosno zaštićeni kao intelektualno vlasništvo (all rights reserved).

Korisnik Portala nije ovlašten Portal odnosno sadržaje dostupne na Portalu koristiti u bilo koje druge svrhe osim osobne odnosno privatne. Korištenje, kopiranje ili predstavljanje Portala odnosno njegova sadržaja (u cjelini ili djelomično) ili drugih njegovih elemenata u bilo koju drugu svrhu odnosno namjenu, u medijima ili na bilo koji drugi način, nije dopušteno, a osobito, bez ograničenja, u komercijalne svrhe. Iznimno, možete biti ovlašteni kopirati ili na drugi način koristiti neki od sadržaja na Portalu, s tim da takva ovlast mora biti izričito dana u svakom konkretnom slučaju. Zahtjevi za ovlaštenja adresiraju se na: office@make-up.hr.

4. KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE

Korištenje Portala podrazumijeva da imate sve potrebne uređaje i programsku opremu za korištenje. Internet ne jamči sigurnost, raspoloživost i cjelovitost prijenosa podataka, zato Portal ne odgovara u slučaju pogreški, propusta, brisanja, kašnjenja ili drugih (naročito uslijed virusa) nedostataka na komunikacijskim linijama, računalnim komponentama i programskoj opremi do kojih nema nikakav pristup ili koji nastanu u slučaju neovlaštenog pristupa Portalu ili degradacije sadržaja objavljenih na Portalu.

Portal ne može biti korišten radi širenja sadržaja koji su nedopušteni ustavom, zakonom ili općim moralnim načelima. Zabranjeno je korištenje Portala u svrhu političke promidžbe, za objavu reklamnog sadržaja ili širenje opće-uznemirujućih informacija.

Postavite li bilo kakav sadržaj na Portalu, jamčite da ste za to pribavili sva prave i nužne ovlasti i za takvo postavljanje odnosno korištenje ste isključivo odgovorni. Preporuka portala je da ne postavljate sadržaje (prije svega fotografije) koji predstavljaju novije arhitektonske elemente, oglasne poruke ili modne kreacije na kojima se može pojaviti zaštićeni znak (žig, pokrata, logotip i slično). Portal pridržava pravo uklanjanja i neobjavljivanja sadržaja koji je protivan ovim Općim uvjetima. Portal pridržava pravo uklanjanja sadržaja (prije svega fotografije i video snimki) na kojima su prikazane maloljetne osobe ili ukoliko je isti neprikladnog sadržaja.

Na Portalu Vam na raspolaganju mogu biti posebne rubrike. Portal može organizirati natječaje ili posebne aktivacije za svoje korisnike. Na Portalu mogu biti postavljeni prijenosni sadržaji i internetske aplikacije. U takvom slučaju, posebna pravila koja, pored ovih Općih pravila, vrijede za ovakve rubrike, natječaje ili aktivacije odnosno prijenosni sadržaj i internetske aplikacije, bit će objavljena i dostupna korisnicima Portala uz obvezu njihova pridržavanja. Pristupom svakom ovakvom posebnom sadržaju Portala prihvaćate poštovanje posebnih uvjeta pristupa i korištenja ovih sadržaja u potpunosti.

Na Portalu se može pojaviti prostor namijenjen za postavljanje i mijenjanje korisničkih sadržaja, kao što su, na primjer, tekstovi, fotografije, video snimke i drugo. Korisnički sadržaji koje objavite na Portalu su Vaš osobni izbor i odgovornost. Upozoravamo Vas da korisnički sadržaji ne smiju kršiti važeće zakone, moralne standarde i prava drugih. U tom kontekstu pridržavamo pravo da bilo kada s Portala povučemo korisničke sadržaje koji su protuzakoniti i/ili su protivni moralnim standardima i/ili pravima drugih.

Na Portalu se može pojaviti prostor namijenjen za korisničke aktivnosti pomoću kojih je omogućeno da se sadržaji na Portalu dijele, komentiraju i/ili ocjenjuju. Upozoravamo Vas da ovakvim aktivnostima na Portalu podaci, sadržaji, komentari ili ocjene koje dajete postaju dostupni svima koji posjete Portal ili neku drugu internetsku stranicu trećih osoba koja je povezana s Portalom, tako da će biti vidljivi. Portal ni u kojem slučaju ne odgovara za Vaše objave, komentare niti za njihovu uporabu od strane drugih korisnika. Upozoravamo Vas da se korisničkim aktivnostima ne smiju kršiti važeći zakoni, moralni standardi i prava drugih. U tom kontekstu pridržavamo pravo da bilo kad s Portala povučemo svaki komentar ili drugu korisničku aktivnost koja je protuzakonita i/ili protivna moralnim standardima i/ili pravima drugih.

Upozoravamo Vas da, kada koristite mogućnosti korisničkih sadržaja ili korisničkih aktivnosti izravno preko Portala ili preko internetske stranice trećih osoba (uključujući i socijalne mreže), Portalu će biti omogućen uvid u osnovne podatke koje ste učinili dostupnim na tim stranicama (na primjer, ime i prezime, prikazana slika, datum rođenja, spol, mreža, popis prijatelja, osobe koje slijedite ili koje Vas slijede, komentari i/ili vaše ocjene, kao i drugi podaci koje ste se odlučili dijeliti s ostalima). Za dostupnost i vrstu dostupnih podataka samostalno odgovarate. Ako više ne želite da neki od Vaših podataka budu objavljeni na Portalu ili dostupni, potrebno je izbrisati postavljene sadržaje odnosno aktivnosti odnosno promjenu odgovarajućih parametara privatnosti Vaših naloga na internetskim stranicama trećih osobama. Portal ne odgovara za dostupnost Vaših podataka, niti za vremensko razdoblje koje nastane od trenutka promjene parametara privatnosti Vašeg računa na internetskim stranicama trećih osoba i brisanja Vaših aktivnosti na Portalu odnosno internetu.

Pojedini sadržaji i aktivnosti koje poduzimate kao korisnik mogu se pojaviti na internetskim stranicama trećih osoba, povezivanjem odnosno pomoću poveznica na internetskim stranicama trećih osoba koji upućuju na portal ili obrnuto (prije svega, društvene mreže, kao na primjer Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion itd). Upozoravamo Vas da Portal ne upravlja ovim stranicama, da se na ovim stranicama primjenjuju njihova vlastita opća i posebna pravila pristupa i korištenja, te da ste za usklađenost korisničkih sadržaja koje postavljate na Portal odnosno korisničkih aktivnosti koje poduzimate na Portalu s internetskim stranicama trećih osoba samostalno odgovorni. Portal ne odgovara za uporabu sadržaja s Portala na stranicama trećih osoba sukladno uvjetima uporabe koje određuje ta stranica odnosno društvena mreža, a prije svega u kontekstu prava tih stranica u svezi s dostupnim sadržajima, njihovim trajanjem i brisanjem sadržaja. Upozoravamo Vas da sadržaji na drugim internetskim stranicama mogu biti nositelji virusa i da Portal ne preuzima odgovornost u odnosu na one koji imaju prava.

Bez obzira na gore navedene uvjete jamčite da ste dobili sve potrebne ovlasti za uporabu sadržaja odnosno za korisničke aktivnosti na Portalu.

Zamijetite li korisničke sadržaje ili korisničke aktivnosti na Portalu koje su protivne ovim Općim pravilima ili posebnim pravilima koja se primjenjuju za pojedine sadržaje na Portalu, možete podnijeti pritužbu administratoru Portala. Za pritužbe trećih osoba koje se odnose na sadržaje ili aktivnosti koje ste Vi poduzimali na Portalu, odgovarate samostalno.

Također, zabranjeno je sadržaje odnosno aktivnosti koje su poduzeli drugi korisnici Portala upotrebljavati na način na koji bi takva uporaba bila protivna pravilima korištenja ostalih sadržaja koji se nalaze na Portalu, odnosno bez prethodne izričite suglasnosti. Svi zahtjevi za korištenje odnosno ovlasti, kao i pritužbe, adresiraju se na: office@make-up.hr.

5. PODACI NAVEDENI NA INTERNETSKOJ STRANICI

Portal će nastojati osigurati ažurnost svih sadržaja i podataka koji su na njemu sadržani, ali ne daje jamstva u svezi sa ažurnošću, pravodobnošću ili potpunošću bilo koje informacije ili sadržaja na Portalu. Upozoravamo Vas da se nepravilnosti i propusti u svezi sa podacima ili sadržaja objavljenih na Portalu mogu pojaviti zbog tehničkih pogrešaka u prijenosu podataka ili učitavanju podataka. Portal ne jamči za sigurnost internetske mreže, ali će nastojati zajamčiti sigurnost Portala. Svi uočeni propusti ili nepravilnosti u svezi sa funkcioniranjem Portala mogu se adresirati na: office@make-up.hr.

Ako nije drugačije određeno, proizvodi i usluge koji su predstavljeni na Portalu ne obuhvaćaju prodajne ponude nego služe samo općem predstavljanju proizvoda i usluga koje nudimo.

Savjeti koje objavljujemo na Portalu odnosno dijagnostički alati koji mogu biti povremeno dostupni, predstavljaju simulacije pomoću kojih dobivamo savjete. Informacije koje se mogu dobiti na temelju ovakvih alata su samo indikativne prirode i ni u kojem slučaju ne zamjenjuju liječniče dijagnoze, kliničke savjete ili medicinsko liječenje. Portal ne jamči potpuno zadovoljstvo savjetima koje dobivate pri uporabi tih alata i ne preuzima odgovornost za njihovo korištenje. Za sve dodatne informacije ili u slučaju dvojbe preporučamo posavjetovati se sa svojim liječnikom/ili ljekarnikom, ili da nam pisati na adresu: office@make-up.hr.

Tekstualne poveznice na Portalu mogu preusmjeravati na internetske stranice trećih osoba koje mogu biti različite zajednice, informativne prirode ili služiti e-poslovanju, a njihove sadržaje Portal ne nadzire. Portal ni u kojemu slučaju ne odgovara za sadržaj i ponašanje tih stranica, niti jamči pouzdanost i točnost podataka i sadržaja koji su navedeni na internetskim stranicama trećih osoba. Želite li kreirati internetsku poveznicu koja bi vodila do našeg Portala, zamolbu za ovlast možete adresirati na: office@make-up.hr.

Kako biste mogli što bolje iskoristiti funkcije naše internetske stranice, preporučljivo omogućiti prihvat kolačića. Upamtite da Vas pomoću kolačića ne možemo identificirati i da se informacije sačuvane na Vašem računalu kroz kolačiće čuvaju tijekom 6 mjeseci. Prihvaćanje kolačića možete onemogućiti tako što ćete promijeniti podešavanja Vašeg pretraživača.

6. OSOBNI PODACI

Možda ćemo skupljati Vaše osobne podatke, prije svega kada se (i) prijavite za uslugu, (ii) preuzmete prijenosne sadržaje, (iii) upotrebljavate podstranicu i/ili dijagnostičko sredstvo, (iv) sudjelujete u igri/takmičenju, (v)pošaljete nam elektroničku obavijest, (vi) ispunite anketu ili istraživanje ili (vii) kada komunicirate sa stranicom preko internetskih stranica trećih osoba ili neposredno na takvim stranicama.

Poduzimanjem bilo koje od naprijed navedenih aktivnosti dajete Vašu izričitu suglasnost za prikupljanje i obradu podataka koje ste nam učinili dostupnim.

Osobne podatke koje Portal prikupi tretirat će sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i usvojenom politikom zaštite osobnih podataka. Osobni podaci prikupljat će se i obrađivati isključivo za potrebe Portala, i koristit će se isključivo u sljedeće svrhe:

 • Statistička istraživanja: Vaše podatke i aktivnosti skupit ćemo i proučiti (prije svega stranice koje posjećujete i oglase na koje ste klikali) kako bismo odredili Vaš profil i naše usluge bolje prilagodili Vašim očekivanjima. Naša statistička istraživanja su strogo povjerljiva;
 • Praćenje odnosa s korisnikom: ako nam pošaljete obavijest, Vaši podaci se sačuvaju i koriste za odgovor na Vaše pitanje i za praćenje odnosa;
 • Ponudu usluga: slanje biltena, pristup određenim stranicama sa savjetima, itd.;
 • Prilagođavanje internetske stranice Vašim potrebama.

Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni partnerima i suradnicima Portala samo ukoliko ste otključali za to namijenjen kvadratić, čime nas izričito ovlašćujete na ovakvu aktivnost.

Sukladno važećem zakonu o zaštiti osobnih podataka imate pravo u svakom trenutku pristupiti svojim osobnim podacima, uskratite suglasnost za njihovu daljnju obradu, zahtijevate njihovu izmjenu ili dopunu i brišete ih. To pravo možete ostvariti bilo kada nakon što nam pošaljete elektroničku poštu skupa s preslikom svoje osobne iskaznice ili putovnice na adresu: office@make-up.rs.

Upozoravamo Vas da na internetskim stranicama trećih osoba može vladati drugačija praksa prikupljanja i obrade osobnih podataka nego na Portalu. Upozoravamo Vas da nemamo nikakvu kontrolu nad sakupljanjem i obradom podataka na stranicama trećih osoba i zato Vam predlažemo da pogledate njihovu politiku zaštite osobnih podataka. Uzmite u obzir da su internetske poveznice na stranici objavljene samo kako bismo Vam olakšali navigaciju po internetu. Posjećivanje internetskih stranica trećih osoba ovisi samo o Vašem izboru i takvu aktivnost preuzimate na Vašu odgovornost.

7. PROMJENE INTERNETSKIH STRANICA I UVJETA UPORABE

Portal pridržava pravo promjene sadržaja i podataka koji se pojavljuju na Portalu. Promjene se mogu raditi prije svega radi usklađivanja odnosno poštovanja zakona, važećih propisa i njihovih izmjena, kao i radi poboljšanja sadržaja i funkcioniranja Portala, ali i na temelju vlastita nahođenja. Ukoliko takve promjene budu zahtijevale promjenu ovih Općih uvjeta, Portal će uraditi potrebne promjene.

Opća pravila će uvijek biti dostupna na Portalu, uključujući i sve izmjene i dopune. Obveza svakog korisnika je da sadržaj Općih pravila redovito provjerava prije ponovnog pristupanja Portalu i korisnik isključivo odgovara za ispunjenje ove obveze.

Registrirajte se / Prijavite se